Ekumenický2. Kronická13,18

2. Kronická 13:18

Vtedy boli Iz­raeliti po­korení a Júdov­ci zís­kali od­vahu, lebo sa spoliehali na Hos­podina, Boha svojich ot­cov.


Verš v kontexte

17 Abija a jeho ľud im spôsobili zdr­vujúcu porážku. Z Izraela pad­lo päťs­totisíc vy­beraných mužov. 18 Vtedy boli Iz­raeliti po­korení a Júdov­ci zís­kali od­vahu, lebo sa spoliehali na Hos­podina, Boha svojich ot­cov. 19 Abija prena­sledoval Járobeáma a dobyl nie­ktoré jeho mes­tá: Bétel a jeho priľah­lé osady, Ješanu a jej priľah­lé osady, Ef­rón a jeho priľah­lé osady.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

18 A tak boli zo­hnutí synovia Iz­raelovi toho času. A zmoc­nili sa synovia Júdovi, lebo sa opreli na Hos­podina, Boha svojich ot­cov.

Evanjelický

18 Vtedy boli Iz­rael­ci po­korení a pre­vahu zís­kali Júdej­ci, lebo sa spoliehali na Hos­podina, Boha svojich ot­cov.

Ekumenický

18 Vtedy boli Iz­raeliti po­korení a Júdov­ci zís­kali od­vahu, lebo sa spoliehali na Hos­podina, Boha svojich ot­cov.

Bible21

18 Synové Iz­rae­le byli tenkrát pokořeni, kdežto synové Judy zvítězi­li, pro­tože se spo­leh­li na Hos­po­di­na, Boha svých ot­ců.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček