Ekumenický2. Kronická13,17

2. Kronická 13:17

Abija a jeho ľud im spôsobili zdr­vujúcu porážku. Z Izraela pad­lo päťs­totisíc vy­beraných mužov.


Verš v kontexte

16 Nato sa Iz­raeliti dali na útek pred Júdov­cami a Hos­podin im ich vy­dal do moci. 17 Abija a jeho ľud im spôsobili zdr­vujúcu porážku. Z Izraela pad­lo päťs­totisíc vy­beraných mužov. 18 Vtedy boli Iz­raeliti po­korení a Júdov­ci zís­kali od­vahu, lebo sa spoliehali na Hos­podina, Boha svojich ot­cov.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

17 A tak ich porazili, Abiáš a jeho ľud, veľkou porážkou, takže pad­lo za­bitých z Iz­raela päťs­to tisíc vy­braných mužov.

Evanjelický

17 Abija a jeho ľud im spôsobil veľkú porážku, takže z Iz­raela pad­lo päťs­totisíc vy­braných mužov.

Ekumenický

17 Abija a jeho ľud im spôsobili zdr­vujúcu porážku. Z Izraela pad­lo päťs­totisíc vy­beraných mužov.

Bible21

17 takže je Abiáš se svým voj­s­kem úplně roz­drtil. Na iz­rael­ské straně padlo 500 000 vy­braných bo­jovníků.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček