Bible212. Letopisů13,18

2. Letopisů 13:18

Synové Iz­rae­le byli tenkrát pokořeni, kdežto synové Judy zvítězi­li, pro­tože se spo­leh­li na Hos­po­di­na, Boha svých ot­ců.


Verš v kontexte

17 takže je Abiáš se svým voj­s­kem úplně roz­drtil. Na iz­rael­ské straně padlo 500 000 vy­braných bo­jovníků. 18 Synové Iz­rae­le byli tenkrát pokořeni, kdežto synové Judy zvítězi­li, pro­tože se spo­leh­li na Hos­po­di­na, Boha svých ot­ců. 19 Abiáš pronásledoval Je­ro­boá­ma a do­byl měs­ta Bet-el, Ješanu a Efron i s je­jich ves­nice­mi.

späť na 2. Letopisů, 13

Príbuzné preklady Roháček

18 A tak boli zo­hnutí synovia Iz­raelovi toho času. A zmoc­nili sa synovia Júdovi, lebo sa opreli na Hos­podina, Boha svojich ot­cov.

Evanjelický

18 Vtedy boli Iz­rael­ci po­korení a pre­vahu zís­kali Júdej­ci, lebo sa spoliehali na Hos­podina, Boha svojich ot­cov.

Ekumenický

18 Vtedy boli Iz­raeliti po­korení a Júdov­ci zís­kali od­vahu, lebo sa spoliehali na Hos­podina, Boha svojich ot­cov.

Bible21

18 Synové Iz­rae­le byli tenkrát pokořeni, kdežto synové Judy zvítězi­li, pro­tože se spo­leh­li na Hos­po­di­na, Boha svých ot­ců.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček