Ekumenický2. Kráľov2,8

2. Kráľov 2:8

Eliáš si vzal plášť, zvinul ho a ud­rel ním na vodu. Tá sa rozo­stúpila na obe strany, takže obaja prešli po suchu.


Verš v kontexte

7 Päťdesiati spomedzi proroc­kých učeníkov šli a za­stali obďaleč, kým oni dvaja stáli pri Jor­dáne. 8 Eliáš si vzal plášť, zvinul ho a ud­rel ním na vodu. Tá sa rozo­stúpila na obe strany, takže obaja prešli po suchu. 9 Ako tak pre­chádzali, po­vedal Eliáš Elize­ovi: Žiadaj si, čo ti mám urobiť, prv než budem od teba vzatý. Elize­us po­vedal: Nech spočinie na mne, prosím, dvoj­násob­ný diel tvoj­ho ducha.

späť na 2. Kráľov, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 A Eliáš vez­múc svoj plášť svinul ho a uderil vodu, ktorá sa roz­delila sem i ta, a prešli obaja po suchu.

Evanjelický

8 Eliáš vzal svoj plášť, zvinul ho a ud­rel ním na vodu, takže sa rozo­stúpila na jed­nu i na druhú stranu, a oni dvaja prešli po suchu.

Ekumenický

8 Eliáš si vzal plášť, zvinul ho a ud­rel ním na vodu. Tá sa rozo­stúpila na obe strany, takže obaja prešli po suchu.

Bible21

8 Eliáš vzal svůj plášť, svi­nul ho a udeřil jím do vo­dy. Ta se ro­ze­stou­pi­la a oba přeš­li po su­chu na druhou stranu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček