Ekumenický2. Korintským9,9

2. Korintským 9:9

ako je na­písané: Roz­sýpal, dával chudob­ným, jeho spravod­livosť tr­vá naveky.


Verš v kontexte

8 Veď Boh má moc roz­hoj­niť vo vás všet­ku milosť, aby ste mali vždy a vo všet­kom všet­kého do­statok na každý dob­rý skutok, 9 ako je na­písané: Roz­sýpal, dával chudob­ným, jeho spravod­livosť tr­vá naveky. 10 A ten, ktorý za­bez­pečuje roz­sievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozm­noží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravod­livos­ti.

späť na 2. Korintským, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 jako je na­písané: Roz­sypal a dal chudob­ným; jeho spraved­livosť tr­vá na veky.

Evanjelický

9 ako je na­písané: Roz­sypal, dal chudob­ným, jeho spravod­livosť tr­vá naveky.

Ekumenický

9 ako je na­písané: Roz­sýpal, dával chudob­ným, jeho spravod­livosť tr­vá naveky.

Bible21

9 Je pře­ce psáno: „Rozdělil štědře, chudým dal, jeho sprave­dlnost navž­dy zůstává.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček