Ekumenický2. Korintským9,8

2. Korintským 9:8

Veď Boh má moc roz­hoj­niť vo vás všet­ku milosť, aby ste mali vždy a vo všet­kom všet­kého do­statok na každý dob­rý skutok,


Verš v kontexte

7 Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochot­ného dar­cu miluje Boh. 8 Veď Boh má moc roz­hoj­niť vo vás všet­ku milosť, aby ste mali vždy a vo všet­kom všet­kého do­statok na každý dob­rý skutok, 9 ako je na­písané: Roz­sýpal, dával chudob­ným, jeho spravod­livosť tr­vá naveky.

späť na 2. Korintským, 9

Príbuzné preklady Roháček

8 A Bôh má moc roz­hoj­niť vám každú milosť, aby ste vždyc­ky vo všet­kom mali všet­kého do­statok a tak hojneli na každý skutok dob­rý,

Evanjelický

8 A Boh má moc vo všet­kom roz­hoj­niť pri vás svoju milosť, aby ste vo všet­kom mali vždy do­statok všet­kého (pre seba), aj nad­bytok pre každý skutok,

Ekumenický

8 Veď Boh má moc roz­hoj­niť vo vás všet­ku milosť, aby ste mali vždy a vo všet­kom všet­kého do­statok na každý dob­rý skutok,

Bible21

8 Bůh je schopen roz­hojnit k vám veške­rou mi­lost, abys­te vž­dycky a ve všem mě­li veškerý do­sta­tek a moh­li se štědře účastnit každého dob­rého dí­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček