Ekumenický2. Korintským9,10

2. Korintským 9:10

A ten, ktorý za­bez­pečuje roz­sievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozm­noží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravod­livos­ti.


Verš v kontexte

9 ako je na­písané: Roz­sýpal, dával chudob­ným, jeho spravod­livosť tr­vá naveky. 10 A ten, ktorý za­bez­pečuje roz­sievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozm­noží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravod­livos­ti. 11 Z každej strán­ky budete obohatení vo všet­kej dob­ro­sr­dečnos­ti a tá v nás vzbudzuje vďačnosť voči Bohu.

späť na 2. Korintským, 9

Príbuzné preklady Roháček

10 No, ten, ktorý dáva semä sejúcemu a chlieb na po­krm, dá a rozm­noží vaše semeno a dá rásť plodom vašej spraved­livos­ti,

Evanjelický

10 A Ten, kto roz­sievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozm­noží vaše osivo, dá vzrast plodom vašej spravod­livos­ti,

Ekumenický

10 A ten, ktorý za­bez­pečuje roz­sievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozm­noží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravod­livos­ti.

Bible21

10 Ten, který dává zrno k roz­sévání i chléb k jídlu, opatří a roz­množí vaši setbu a dá do­zrát plodům vaší sprave­dlnosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček