Ekumenický2. Korintským5,5

2. Korintským 5:5

Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal Ducha ako záv­davok.


Verš v kontexte

4 Veď kým sme v tomto stane, vzdycháme pod ťar­chou, a pre­to nech­ceme byť z neho zo­blečení, ale pri­odiati tým nebes­kým, aby tak život po­hl­til to, čo je smr­teľné. 5 Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal Ducha ako záv­davok. 6 Sme teda vždy pl­ní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 No, ten, kto nás práve k tomu is­tému pri­pravil, je Bôh, ktorý nám aj dal záv­davok Ducha.

Evanjelický

5 A Ten, kto nás na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal záv­davok Ducha.

Ekumenický

5 Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal Ducha ako záv­davok.

Bible21

5 Vž­dyť právě pro­to nás Bůh stvořil a dal nám Du­cha jako záru­ku!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček