Ekumenický2. Korintským5,6

2. Korintským 5:6

Sme teda vždy pl­ní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána.


Verš v kontexte

5 Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal Ducha ako záv­davok. 6 Sme teda vždy pl­ní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána. 7 Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

6 Pre­to teda vždyc­ky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána.

Evanjelický

6 Sme teda vždy dob­rej mys­le a vieme, že do­kiaľ pre­bývame v tele, ďaleko sme od Pána,

Ekumenický

6 Sme teda vždy pl­ní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána.

Bible21

6 Pro­to stále chová­me smělou důvě­ru, i když ví­me, že dokud jsme doma v tom­to těle, nejsme doma u Pá­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček