Roháček2. Korintským5,5

2. Korintským 5:5

No, ten, kto nás práve k tomu is­tému pri­pravil, je Bôh, ktorý nám aj dal záv­davok Ducha.


Verš v kontexte

4 Lebo aj, ktorí sme v tom­to stáne, vzdycháme súc ob­tiažení, na­koľko sa nech­ceme vy­zliecť, ale sa po­odiať, aby to, čo je smrteľné, bolo po­hl­tené od života. 5 No, ten, kto nás práve k tomu is­tému pri­pravil, je Bôh, ktorý nám aj dal záv­davok Ducha. 6 Pre­to teda vždyc­ky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 No, ten, kto nás práve k tomu is­tému pri­pravil, je Bôh, ktorý nám aj dal záv­davok Ducha.

Evanjelický

5 A Ten, kto nás na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal záv­davok Ducha.

Ekumenický

5 Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal Ducha ako záv­davok.

Bible21

5 Vž­dyť právě pro­to nás Bůh stvořil a dal nám Du­cha jako záru­ku!