Ekumenický2. Korintským11,14

2. Korintským 11:14

A nie div, veď aj sám satan sa tvári ako an­jel svet­la.


Verš v kontexte

13 Sú to totiž falošní apoštoli, ľs­tiví pracov­níci, ktorí sa tvária ako Kris­tovi apoštoli. 14 A nie div, veď aj sám satan sa tvári ako an­jel svet­la. 15 Nie je to nič prek­vapujúce, ak sa aj jeho služob­níci tvária ako služob­níci spravod­livos­ti. Ich koniec bude pri­meraný ich skut­kom.

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

14 A nie div, lebo veď sám satan sa pre­tvaruje na an­jela svet­la.

Evanjelický

14 A nie div, veď aj sám satan pre­mieňa sa v an­jela svet­la.

Ekumenický

14 A nie div, veď aj sám satan sa tvári ako an­jel svet­la.

Bible21

14 A není divu, vž­dyť sám sa­tan se vy­dává za an­dě­la svět­la!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček