Bible212. Korintským11,14

2. Korintským 11:14

A není divu, vž­dyť sám sa­tan se vy­dává za an­dě­la svět­la!


Verš v kontexte

13 Ta­koví rádo­by apošto­lové jsou ve sku­tečnosti pod­vodníci, kteří se vy­dávají za apošto­ly Kri­stovy. 14 A není divu, vž­dyť sám sa­tan se vy­dává za an­dě­la svět­la! 15 Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vy­dávají za služebníky sprave­dlnosti. Na­ko­nec ale do­padnou, jak si za­s­louží.

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

14 A nie div, lebo veď sám satan sa pre­tvaruje na an­jela svet­la.

Evanjelický

14 A nie div, veď aj sám satan pre­mieňa sa v an­jela svet­la.

Ekumenický

14 A nie div, veď aj sám satan sa tvári ako an­jel svet­la.

Bible21

14 A není divu, vž­dyť sám sa­tan se vy­dává za an­dě­la svět­la!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček