Ekumenický1. Timoteovi5,3

1. Timoteovi 5:3

Maj v úcte vdovy, ktoré sú na­ozaj vdovami.


Verš v kontexte

2 staršie ženy ako mat­ky, mladšie ako ses­try so všet­kou mrav­nou čis­totou. 3 Maj v úcte vdovy, ktoré sú na­ozaj vdovami. 4 Ak nie­ktorá vdova má deti alebo vnúčatá, tie nech sa najprv na­učia ctiť si príbuz­ných a od­plácať sa rodičom, lebo to je milé Bohu.

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

3 Vdovy cti, tie, ktoré sú na­ozaj vdovami.

Evanjelický

3 Vdovy, ktoré sú skutočne vdovy, maj v úc­te.

Ekumenický

3 Maj v úcte vdovy, ktoré sú na­ozaj vdovami.

Bible21

3 Pro­kazuj úctu osamělým vdovám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček