Ekumenický1. Timoteovi5,2

1. Timoteovi 5:2

staršie ženy ako mat­ky, mladšie ako ses­try so všet­kou mrav­nou čis­totou.


Verš v kontexte

1 Staršieho nekar­haj tvrdo, ale ho na­pomínaj ako ot­ca, mladších ako bratov, 2 staršie ženy ako mat­ky, mladšie ako ses­try so všet­kou mrav­nou čis­totou. 3 Maj v úcte vdovy, ktoré sú na­ozaj vdovami.

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 staršie ako mat­ky, mladšie ako ses­try v celej čis­tote.

Evanjelický

2 staršie ženy ako mat­ky, mladšie ako ses­try so všet­kou mrav­nou čis­totou.

Ekumenický

2 staršie ženy ako mat­ky, mladšie ako ses­try so všet­kou mrav­nou čis­totou.

Bible21

2 starším ženám jako matkám, mladším jako se­strám, ve vší čisto­tě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček