Ekumenický1. Timoteovi5,15

1. Timoteovi 5:15

Nie­ktoré sa totiž už od­vrátili a šli za satanom.


Verš v kontexte

14 Pre­to chcem, aby sa mladšie vy­dávali, rodili deti, starali sa o domácnosť a aby protiv­níkovi nedávali nijakú zámien­ku na ohováranie. 15 Nie­ktoré sa totiž už od­vrátili a šli za satanom. 16 Ak má nie­ktorá veriaca žena vdovy v príbuzenstve, nech im po­máha, aby cir­kev nebola zaťažená a moh­la sa starať o tie, čo sú skutočne vdovami.

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo nie­ktoré sa už ob­rátily zpät po satanovi.

Evanjelický

15 Lebo nie­ktoré sa už ob­rátili za satanom.

Ekumenický

15 Nie­ktoré sa totiž už od­vrátili a šli za satanom.

Bible21

15 Něk­teré se už to­tiž od­vrá­ti­ly za sa­tanem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček