Ekumenický1. Timoteovi5,14

1. Timoteovi 5:14

Pre­to chcem, aby sa mladšie vy­dávali, rodili deti, starali sa o domácnosť a aby protiv­níkovi nedávali nijakú zámien­ku na ohováranie.


Verš v kontexte

13 Zároveň za­háľajú a učia sa chodiť z domu do domu, a nielen že za­háľajú, ale aj klebetia, sú pri­veľmi zvedavé a hovoria, čo sa ne­sluší. 14 Pre­to chcem, aby sa mladšie vy­dávali, rodili deti, starali sa o domácnosť a aby protiv­níkovi nedávali nijakú zámien­ku na ohováranie. 15 Nie­ktoré sa totiž už od­vrátili a šli za satanom.

späť na 1. Timoteovi, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 Pre­to tedy chcem, aby sa mladšie vy­dávaly, rodily deti, spravovaly domy a nedávaly protiv­níkovi nijakej príčiny hovoriť zle.

Evanjelický

14 Chcem teda, aby sa mladšie (vdovy) vy­dávali, rodili deti, starali sa o domác­nosť a protiv­níkovi nezav­dávali pod­net na ohováranie.

Ekumenický

14 Pre­to chcem, aby sa mladšie vy­dávali, rodili deti, starali sa o domácnosť a aby protiv­níkovi nedávali nijakú zámien­ku na ohováranie.

Bible21

14 Pro­to bych rád, aby se mladší vdovy vdávaly, ro­di­ly dě­ti, ve­dly do­mácnost a ne­dávaly ne­pří­te­li žádnou příleži­tost k po­mluvám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček