Ekumenický1. Tesalonickým5,17

1. Tesalonickým 5:17

Ne­pres­taj­ne sa mod­lite.


Verš v kontexte

16 Ustavične sa raduj­te. 17 Ne­pres­taj­ne sa mod­lite. 18 Za všet­ko vzdávaj­te vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

17 Ne­pres­taj­ne sa mod­lite.

Evanjelický

17 ne­pres­taj­ne sa mod­lite!

Ekumenický

17 Ne­pres­taj­ne sa mod­lite.

Bible21

17 Ne­u­stále se mod­lete.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček