Roháček1. Tesalonickým5,17

1. Tesalonickým 5:17

Ne­pres­taj­ne sa mod­lite.


Verš v kontexte

16 Vždyc­ky sa raduj­te. 17 Ne­pres­taj­ne sa mod­lite. 18 Vo všet­kom ďakuj­te, lebo to je vôľa Božia v Kris­tu Ježišovi čo do vás.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

17 Ne­pres­taj­ne sa mod­lite.

Evanjelický

17 ne­pres­taj­ne sa mod­lite!

Ekumenický

17 Ne­pres­taj­ne sa mod­lite.

Bible21

17 Ne­u­stále se mod­lete.