Ekumenický1. Tesalonickým5,16

1. Tesalonickým 5:16

Ustavične sa raduj­te.


Verš v kontexte

15 Hľaďte, aby sa ni­kto ni­komu ne­odp­lácal zlým za zlé, ale vždy sa usiluj­te o dobro medzi sebou i voči všet­kým. 16 Ustavične sa raduj­te. 17 Ne­pres­taj­ne sa mod­lite.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

16 Vždyc­ky sa raduj­te.

Evanjelický

16 Stále sa raduj­te,

Ekumenický

16 Ustavične sa raduj­te.

Bible21

16 Vž­dycky se ra­duj­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček