Bible211. Tesalonickým5,14

1. Tesalonickým 5:14

Vy­zývá­me vás, bratři, na­po­mínej­te ne­u­kázněné, těš­te malo­my­s­lné, podpo­ruj­te slabé a se vše­mi měj­te trpě­livost.


Verš v kontexte

13 Za to, co dělají, si jich ne­smírně važ­te. Měj­te mezi se­bou pokoj. 14 Vy­zývá­me vás, bratři, na­po­mínej­te ne­u­kázněné, těš­te malo­my­s­lné, podpo­ruj­te slabé a se vše­mi měj­te trpě­livost. 15 Dej­te po­zor, ať nikdo ne­oplácí zlo zlem; radě­ji vž­dy násle­duj­te, co je dob­ré – jak pro vás, tak pro všech­ny.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 A prosíme vás, bratia, na­pomínaj­te neriad­nych, po­smeľuj­te malomyseľných, ujímaj­te sa slabých a buďte zhovievaví ku všet­kým.

Evanjelický

14 Na­pomíname vás, bratia, učte poriad­ku ne­poriad­nych, po­smeľuj­te malomyseľných, ujímaj­te sa slabých, buďte zhovievaví ku všet­kým.

Ekumenický

14 Na­pomíname vás však, bratia: usmerňuj­te ne­poriad­nych, po­smeľuj­te malomyseľných, ujímaj­te sa slabých, voči všet­kým buďte tr­pez­liví.

Bible21

14 Vy­zývá­me vás, bratři, na­po­mínej­te ne­u­kázněné, těš­te malo­my­s­lné, podpo­ruj­te slabé a se vše­mi měj­te trpě­livost.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček