Ekumenický1. Tesalonickým1,10

1. Tesalonickým 1:10

a aby ste z nebies očakávali jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vy­slobodzuje od budúceho hnevu.


Verš v kontexte

8 Lebo od vás sa Pánovo slovo šírilo nielen v Macedónsku a Acháj­sku, ale vaša viera v Boha prenik­la všade, takže my už ne­musíme nič hovoriť. 9 Veď oni sami rozp­rávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa od modiel ob­rátili k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu, 10 a aby ste z nebies očakávali jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vy­slobodzuje od budúceho hnevu.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 a očakávali jeho Syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕt­vych, Ježiša, ktorý nás vy­chvacuje od prij­dúceho hnevu.

Evanjelický

10 a očakávali z nebies Jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕt­vych, Ježiša, ktorý nás vy­tr­huje z budúceho hnevu.

Ekumenický

10 a aby ste z nebies očakávali jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vy­slobodzuje od budúceho hnevu.

Bible21

10 a očekáva­li z nebe jeho Sy­na, je­hož vzkřísil z mrt­vých – Ježíše, naše­ho Vy­svo­bo­di­te­le od na­d­cházejícího hněvu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček