Bible211. Tesalonickým1,10

1. Tesalonickým 1:10

a očekáva­li z nebe jeho Sy­na, je­hož vzkřísil z mrt­vých – Ježíše, naše­ho Vy­svo­bo­di­te­le od na­d­cházejícího hněvu.


Verš v kontexte

8 Nejenže se od vás Pánovo slovo ro­ze­z­nělo po ce­lé Ma­kedo­nii a Ře­cku, ale všu­de se roz­nes­la také vaše ví­ra v Bo­ha, takže ne­mu­sí­me niko­mu nic ří­kat. 9 Všich­ni to­tiž sami vy­právějí, jak jsme k vám přiš­li a jak jste se ob­rá­ti­li od mo­del k Bo­hu, abys­te slouži­li Bohu živé­mu a pravé­mu 10 a očekáva­li z nebe jeho Sy­na, je­hož vzkřísil z mrt­vých – Ježíše, naše­ho Vy­svo­bo­di­te­le od na­d­cházejícího hněvu.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 a očakávali jeho Syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕt­vych, Ježiša, ktorý nás vy­chvacuje od prij­dúceho hnevu.

Evanjelický

10 a očakávali z nebies Jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕt­vych, Ježiša, ktorý nás vy­tr­huje z budúceho hnevu.

Ekumenický

10 a aby ste z nebies očakávali jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vy­slobodzuje od budúceho hnevu.

Bible21

10 a očekáva­li z nebe jeho Sy­na, je­hož vzkřísil z mrt­vých – Ježíše, naše­ho Vy­svo­bo­di­te­le od na­d­cházejícího hněvu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček