Ekumenický1. Samuelova22,12

1. Samuelova 22:12

Saul po­vedal: Syn Achítubov, dob­re počúvaj. Ten od­vetil: Tu som, pane.


Verš v kontexte

11 Nato si dal kráľ pred­volať Achítubov­ho syna, kňaza Achímeleka, i celú jeho rodinu, kňazov z Nóbu a tí všet­ci prišli ku kráľovi. 12 Saul po­vedal: Syn Achítubov, dob­re počúvaj. Ten od­vetil: Tu som, pane. 13 Saul mu po­vedal: Prečo ste sa sprisahali proti mne, ty aj Izajov syn tým, že ste dali Dávidovi chlieb i meč a pre neho ste žiadali radu od Hos­podina, aby po­vs­tal proti mne a chys­tal mi ú­klady, ako je to dnes?

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

12 A Saul po­vedal: Nože počuj, synu Achitúbov! A odpovedal: Hľa, tu som, môj pane.

Evanjelický

12 Vtedy kráľ po­vedal: Počúvaj, syn Achitúbov! Ten od­povedal: Tu som, pane!

Ekumenický

12 Saul po­vedal: Syn Achítubov, dob­re počúvaj. Ten od­vetil: Tu som, pane.

Bible21

12 Saul pro­mlu­vil: „Po­s­lou­chej, synu Achitubův.“ „Ano, můj pane?“ od­po­věděl kněz.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček