Evanjelický1. Samuelova22,12

1. Samuelova 22:12

Vtedy kráľ po­vedal: Počúvaj, syn Achitúbov! Ten od­povedal: Tu som, pane!


Verš v kontexte

11 Vtedy kráľ dal za­volať kňaza Achímelecha, syna Achitúbov­ho, a celý dom jeho ot­ca, kňazov, ktorí boli v Nóbe. A všet­ci prišli pred kráľa. 12 Vtedy kráľ po­vedal: Počúvaj, syn Achitúbov! Ten od­povedal: Tu som, pane! 13 Po­vedal mu Saul: Prečo ste sa sprisahali proti mne, ty a syn Izajov, keď si mu dal chlieb i meč a do­pytoval si sa Hos­podina v jeho záuj­me, aby po­vs­tal proti mne a strojil mi ú­klady ako dnes?

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

12 A Saul po­vedal: Nože počuj, synu Achitúbov! A odpovedal: Hľa, tu som, môj pane.

Evanjelický

12 Vtedy kráľ po­vedal: Počúvaj, syn Achitúbov! Ten od­povedal: Tu som, pane!

Ekumenický

12 Saul po­vedal: Syn Achítubov, dob­re počúvaj. Ten od­vetil: Tu som, pane.

Bible21

12 Saul pro­mlu­vil: „Po­s­lou­chej, synu Achitubův.“ „Ano, můj pane?“ od­po­věděl kněz.