Ekumenický1. Samuelova1,9

1. Samuelova 1:9

Keď sa raz v Šíle najed­li a na­pili, Anna vstala. Kým kňaz Éli sedel na stol­ci pri dverách Hos­podinov­ho chrámu,


Verš v kontexte

8 Jej muž El­kána sa spýtal: An­na, prečo plačeš a neješ? Prečo sa tak trápiš? Nie som ti vzác­nejší než desať synov? 9 Keď sa raz v Šíle najed­li a na­pili, Anna vstala. Kým kňaz Éli sedel na stol­ci pri dverách Hos­podinov­ho chrámu, 10 ona sa v žalostnom plači mod­lila k Hospodinovi.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A Anna vstala, keď boli jed­li v Síle a keď boli pili. A Éli, kňaz, sedel na stolici pri po­d­vojach chrámu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

9 Keď sa v Šíle najed­li a na­pili, Anna vstala a pred­stúpila pred Hos­podina; za­tiaľ kňaz Éli sedel na stol­ci pri dverách chrámu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

9 Keď sa raz v Šíle najed­li a na­pili, Anna vstala. Kým kňaz Éli sedel na stol­ci pri dverách Hos­podinov­ho chrámu,

Bible21

9 Když po­tom v Šílu po­jedli a po­pi­li, Hana vsta­la. U veřejí Hos­po­di­nova sva­tostánku právě seděl na stol­ci kněz Elí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček