Roháček1. Samuelova1,9

1. Samuelova 1:9

A Anna vstala, keď boli jed­li v Síle a keď boli pili. A Éli, kňaz, sedel na stolici pri po­d­vojach chrámu Hos­podinov­ho.


Verš v kontexte

8 A El­kána jej muž, jej po­vedal: An­na, prečo plačeš? A prečo neješ? A prečo je smut­né tvoje srd­ce? Či nie som ti ja lepší ako desať synov? 9 A Anna vstala, keď boli jed­li v Síle a keď boli pili. A Éli, kňaz, sedel na stolici pri po­d­vojach chrámu Hos­podinov­ho. 10 A ona bola rozžialenej duše a mod­lila sa Hos­podinovi a plakala veľmi.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A Anna vstala, keď boli jed­li v Síle a keď boli pili. A Éli, kňaz, sedel na stolici pri po­d­vojach chrámu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

9 Keď sa v Šíle najed­li a na­pili, Anna vstala a pred­stúpila pred Hos­podina; za­tiaľ kňaz Éli sedel na stol­ci pri dverách chrámu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

9 Keď sa raz v Šíle najed­li a na­pili, Anna vstala. Kým kňaz Éli sedel na stol­ci pri dverách Hos­podinov­ho chrámu,

Bible21

9 Když po­tom v Šílu po­jedli a po­pi­li, Hana vsta­la. U veřejí Hos­po­di­nova sva­tostánku právě seděl na stol­ci kněz Elí.