Ekumenický1. Samuelova1,10

1. Samuelova 1:10

ona sa v žalostnom plači mod­lila k Hospodinovi.


Verš v kontexte

9 Keď sa raz v Šíle najed­li a na­pili, Anna vstala. Kým kňaz Éli sedel na stol­ci pri dverách Hos­podinov­ho chrámu, 10 ona sa v žalostnom plači mod­lila k Hospodinovi. 11 Pri­tom zložila ten­to sľub: Hos­podin zá­stupov, ak milos­tivo po­zrieš na trápenie svojej služob­nice a roz­pomenieš sa na mňa, ak na ňu nezabud­neš, ale jej dáš mužs­kého po­tom­ka, darujem ti ho, Hos­podin, na celý život a brit­va sa jeho hlavy nedot­kne.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A ona bola rozžialenej duše a mod­lila sa Hos­podinovi a plakala veľmi.

Evanjelický

10 Ona, roz­tr­pčená v duši, sa mod­lila k Hos­podinovi a veľmi plakala.

Ekumenický

10 ona sa v žalostnom plači mod­lila k Hospodinovi.

Bible21

10 Hana se teh­dy v hlu­boké úzkosti mod­li­la k Hos­po­di­nu a s ve­likým pláčem

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček