Ekumenický1. Samuelova1,8

1. Samuelova 1:8

Jej muž El­kána sa spýtal: An­na, prečo plačeš a neješ? Prečo sa tak trápiš? Nie som ti vzác­nejší než desať synov?


Verš v kontexte

7 Tak to bývalo rok čo rok, kedykoľvek Anna putovala do Hos­podinov­ho domu. Penin­na ju do­háňala až k slzám, takže ani nejedávala. 8 Jej muž El­kána sa spýtal: An­na, prečo plačeš a neješ? Prečo sa tak trápiš? Nie som ti vzác­nejší než desať synov? 9 Keď sa raz v Šíle najed­li a na­pili, Anna vstala. Kým kňaz Éli sedel na stol­ci pri dverách Hos­podinov­ho chrámu,

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A El­kána jej muž, jej po­vedal: An­na, prečo plačeš? A prečo neješ? A prečo je smut­né tvoje srd­ce? Či nie som ti ja lepší ako desať synov?

Evanjelický

8 Vtedy jej muž El­kána vravel: An­na, prečo plačeš? A prečo neješ? Prečo ti je srd­ce smut­né? Nie som ti ja lepší ako desať synov?

Ekumenický

8 Jej muž El­kána sa spýtal: An­na, prečo plačeš a neješ? Prečo sa tak trápiš? Nie som ti vzác­nejší než desať synov?

Bible21

8 Její muž Elká­na jí ře­kl: „Pro­č pláčeš, Hano? Pro­č nejíš? Pro­č si to tak be­reš k srd­ci? Nejsem snad pro tebe lepší než deset synů?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček