Ekumenický1. Samuelova1,7

1. Samuelova 1:7

Tak to bývalo rok čo rok, kedykoľvek Anna putovala do Hos­podinov­ho domu. Penin­na ju do­háňala až k slzám, takže ani nejedávala.


Verš v kontexte

6 Jej sokyňa ju ustavične urážala a trápila, lebo Hos­podin jej uzav­rel lono. 7 Tak to bývalo rok čo rok, kedykoľvek Anna putovala do Hos­podinov­ho domu. Penin­na ju do­háňala až k slzám, takže ani nejedávala. 8 Jej muž El­kána sa spýtal: An­na, prečo plačeš a neješ? Prečo sa tak trápiš? Nie som ti vzác­nejší než desať synov?

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Tak robieval El­kána každého roku, kedykoľvek išla hore do domu Hos­podinov­ho, a tam­tá ju vždy tak popudzovala, a ona plakávala a nejedávala.

Evanjelický

7 Tak to bolo z roka na rok; kedykoľvek išla do domu Hos­podinov­ho, táto ju tak sužovala, že plakávala a nejedávala.

Ekumenický

7 Tak to bývalo rok čo rok, kedykoľvek Anna putovala do Hos­podinov­ho domu. Penin­na ju do­háňala až k slzám, takže ani nejedávala.

Bible21

7 A tak to bývalo rok co rok, kdyko­li šla do Hos­po­di­novy sva­tyně. Jednou ji po­nižova­la tak, že se roz­pla­ka­la a ne­moh­la ani jíst.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček