Roháček1. Samuelova1,8

1. Samuelova 1:8

A El­kána jej muž, jej po­vedal: An­na, prečo plačeš? A prečo neješ? A prečo je smut­né tvoje srd­ce? Či nie som ti ja lepší ako desať synov?


Verš v kontexte

7 Tak robieval El­kána každého roku, kedykoľvek išla hore do domu Hos­podinov­ho, a tam­tá ju vždy tak popudzovala, a ona plakávala a nejedávala. 8 A El­kána jej muž, jej po­vedal: An­na, prečo plačeš? A prečo neješ? A prečo je smut­né tvoje srd­ce? Či nie som ti ja lepší ako desať synov? 9 A Anna vstala, keď boli jed­li v Síle a keď boli pili. A Éli, kňaz, sedel na stolici pri po­d­vojach chrámu Hos­podinov­ho.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A El­kána jej muž, jej po­vedal: An­na, prečo plačeš? A prečo neješ? A prečo je smut­né tvoje srd­ce? Či nie som ti ja lepší ako desať synov?

Evanjelický

8 Vtedy jej muž El­kána vravel: An­na, prečo plačeš? A prečo neješ? Prečo ti je srd­ce smut­né? Nie som ti ja lepší ako desať synov?

Ekumenický

8 Jej muž El­kána sa spýtal: An­na, prečo plačeš a neješ? Prečo sa tak trápiš? Nie som ti vzác­nejší než desať synov?

Bible21

8 Její muž Elká­na jí ře­kl: „Pro­č pláčeš, Hano? Pro­č nejíš? Pro­č si to tak be­reš k srd­ci? Nejsem snad pro tebe lepší než deset synů?“