Ekumenický1. Samuelova1,6

1. Samuelova 1:6

Jej sokyňa ju ustavične urážala a trápila, lebo Hos­podin jej uzav­rel lono.


Verš v kontexte

5 Anne však dal mimoriad­ny diel, lebo ju miloval, hoci jej Hos­podin uzav­rel lono. 6 Jej sokyňa ju ustavične urážala a trápila, lebo Hos­podin jej uzav­rel lono. 7 Tak to bývalo rok čo rok, kedykoľvek Anna putovala do Hos­podinov­ho domu. Penin­na ju do­háňala až k slzám, takže ani nejedávala.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A jej protiv­nica ju veľmi popudzovala, aby ju roz­rušovala, pre­tože Hos­podin bol za­vrel je život.

Evanjelický

6 Pri­tom ju veľmi trápila jej sokyňa a pod­pichovala ju, pre­tože jej Hos­podin za­vrel lono.

Ekumenický

6 Jej sokyňa ju ustavične urážala a trápila, lebo Hos­podin jej uzav­rel lono.

Bible21

6 Její pro­tivnice ji ale ne­s­ne­si­telně po­nižova­la a trápi­la kvů­li to­mu, že jí Hos­po­din ne­do­přál plodnost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček