Ekumenický1. Petrov1,10

1. Petrov 1:10

Túto spásu úpor­ne hľadali a neúnav­ne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pri­pravenej pre vás.


Verš v kontexte

9 že do­sahujete cieľ svojej viery — spásu duší. 10 Túto spásu úpor­ne hľadali a neúnav­ne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pri­pravenej pre vás. 11 Skúmali, na ktorý čas a na aké okol­nos­ti po­ukazuje Kris­tov Duch, ktorý v nich pre­býval, keď vo­pred svedčil o Kristových utr­peniach a o sláve, ktorá príde po nich.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 o ktorom spasení snažne pát­rali a zpytovali proroci, ktorí prorokovali o milos­ti, v­zťahujúcej sa na vás,

Evanjelický

10 Po tom­to spasení túžili a pát­rali proroci, ktorí prorokovali o milos­ti vám pri­pravenej.

Ekumenický

10 Túto spásu úpor­ne hľadali a neúnav­ne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pri­pravenej pre vás.

Bible21

10 Tuto spásu se peč­livě a pilně snaži­li vy­stih­nout pro­ro­ci, když pro­ro­kova­li o mi­losti připra­vené pro vás.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček