Evanjelický1. Petrov1,10

1. Petrov 1:10

Po tom­to spasení túžili a pát­rali proroci, ktorí prorokovali o milos­ti vám pri­pravenej.


Verš v kontexte

9 do­sahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší. 10 Po tom­to spasení túžili a pát­rali proroci, ktorí prorokovali o milos­ti vám pri­pravenej. 11 Pát­rali totiž, na ktorý a na aký čas Duch Kris­tov, ktorý pre­býval v nich, oznamoval utr­penia pre Kris­ta a slávu po nich.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 o ktorom spasení snažne pát­rali a zpytovali proroci, ktorí prorokovali o milos­ti, v­zťahujúcej sa na vás,

Evanjelický

10 Po tom­to spasení túžili a pát­rali proroci, ktorí prorokovali o milos­ti vám pri­pravenej.

Ekumenický

10 Túto spásu úpor­ne hľadali a neúnav­ne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pri­pravenej pre vás.

Bible21

10 Tuto spásu se peč­livě a pilně snaži­li vy­stih­nout pro­ro­ci, když pro­ro­kova­li o mi­losti připra­vené pro vás.