Ekumenický1. Petrov1,11

1. Petrov 1:11

Skúmali, na ktorý čas a na aké okol­nos­ti po­ukazuje Kris­tov Duch, ktorý v nich pre­býval, keď vo­pred svedčil o Kristových utr­peniach a o sláve, ktorá príde po nich.


Verš v kontexte

10 Túto spásu úpor­ne hľadali a neúnav­ne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pri­pravenej pre vás. 11 Skúmali, na ktorý čas a na aké okol­nos­ti po­ukazuje Kris­tov Duch, ktorý v nich pre­býval, keď vo­pred svedčil o Kristových utr­peniach a o sláve, ktorá príde po nich. 12 Im bolo zjavené, že tým ne­slúžili sebe, ale vám, ktorým teraz toto všet­ko ohlasujú tí, čo vám prinies­li evan­jelium v moci Ducha Svätého, zo­slaného z neba. Na to všet­ko túžia hľadieť aj an­jeli.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 zpytujúc, na ktorý a jaký čas to oznamoval Duch Kris­tov, ktorý bol v nich a ktorý svedčil vo­pred o utr­peniach Kris­tových a o slávach za tým,

Evanjelický

11 Pát­rali totiž, na ktorý a na aký čas Duch Kris­tov, ktorý pre­býval v nich, oznamoval utr­penia pre Kris­ta a slávu po nich.

Ekumenický

11 Skúmali, na ktorý čas a na aké okol­nos­ti po­ukazuje Kris­tov Duch, ktorý v nich pre­býval, keď vo­pred svedčil o Kristových utr­peniach a o sláve, ktorá príde po nich.

Bible21

11 Pí­di­li se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kri­stův Duch, který byl v nich a před­po­vídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček