Ekumenický1. Kronická9,12

1. Kronická 9:12

Adája, syn Jerocháma, syna Pašchúra, syna Mal­kijov­ho, Maasaj, syn Adíela, syna Jach­zéru, syna Mešul­láma, syna Mešil­lemíta, syna Im­mérov­ho


Verš v kontexte

11 Azar­ja, syn Chil­kiju, syna Mešul­láma, syna Cádoka, syna Merajóta, syna Achítuba, pred­staveného Božieho domu. 12 Adája, syn Jerocháma, syna Pašchúra, syna Mal­kijov­ho, Maasaj, syn Adíela, syna Jach­zéru, syna Mešul­láma, syna Mešil­lemíta, syna Im­mérov­ho 13 a ich bratia, predáci rodín, tisíc­sedem­stošesťdesiat schop­ných mužov na výkon služby v Božom dome.

späť na 1. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

12 A Adai­áš, syn Jerochámov, syn Pašchúrov, syn Mal­kiášov; a Masai, syn Adielov, syn Jach­zerov, syn Mešul­lamov, syn Mešil­lemítov, syn Im­mérov.

Evanjelický

12 Adája, syn Jerocháma, syna Pašchura, syna Mal­kijov­ho, Maasaj, syn Adíéla, syna Jach­zéru, syna Mešul­láma, syna Mešil­lémíta, syna Im­mérov­ho.

Ekumenický

12 Adája, syn Jerocháma, syna Pašchúra, syna Mal­kijov­ho, Maasaj, syn Adíela, syna Jach­zéru, syna Mešul­láma, syna Mešil­lemíta, syna Im­mérov­ho

Bible21

12 Adajáš, syn Je­ro­cha­ma, syna Paš­chura, syna Malkiášova; Maesaj, syn Adie­lův, syna Jachze­rova, syna Mešula­mova, syna Meši­le­mi­tova, syna Ime­rova.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček