Ekumenický1. Kronická16,20

1. Kronická 16:20

a putovali od národa k národu, od jed­ného kráľov­stva k inému ľudu,


Verš v kontexte

19 Keď vás bolo len pár, iba hŕs­t­ka, boli ste v nej cudzin­cami 20 a putovali od národa k národu, od jed­ného kráľov­stva k inému ľudu, 21 nedovolil, aby ich nie­kto utláčal, pre nich aj kráľom hrozil:

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

20 A chodili od národa k národu a z kráľov­stva k inému ľudu.

Evanjelický

20 putujúci od národa k národu, od jed­ného kráľov­stva k inému ľudu,

Ekumenický

20 a putovali od národa k národu, od jed­ného kráľov­stva k inému ľudu,

Bible21

20 Z náro­du do náro­du když bloudili, od jedno­ho k jiné­mu králov­ství,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček