Roháček1. Kronická16,20

1. Kronická 16:20

A chodili od národa k národu a z kráľov­stva k inému ľudu.


Verš v kontexte

19 v­tedy, keď vás bol ešte len malý počet, keď vás bolo máličko, a boli ste v nej po­hos­tín­mi. 20 A chodili od národa k národu a z kráľov­stva k inému ľudu. 21 Nedal ni­komu, aby im ublížil, a kar­hal pre nich i kráľov

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

20 A chodili od národa k národu a z kráľov­stva k inému ľudu.

Evanjelický

20 putujúci od národa k národu, od jed­ného kráľov­stva k inému ľudu,

Ekumenický

20 a putovali od národa k národu, od jed­ného kráľov­stva k inému ľudu,

Bible21

20 Z náro­du do náro­du když bloudili, od jedno­ho k jiné­mu králov­ství,