Ekumenický1. Kronická16,19

1. Kronická 16:19

Keď vás bolo len pár, iba hŕs­t­ka, boli ste v nej cudzin­cami


Verš v kontexte

18 slovami: Tebe dám krajinu Kanaán, váš dedičný podiel. 19 Keď vás bolo len pár, iba hŕs­t­ka, boli ste v nej cudzin­cami 20 a putovali od národa k národu, od jed­ného kráľov­stva k inému ľudu,

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

19 v­tedy, keď vás bol ešte len malý počet, keď vás bolo máličko, a boli ste v nej po­hos­tín­mi.

Evanjelický

19 Keď vás bolo ešte málo, máličko len, a k tomu cudzí tam,

Ekumenický

19 Keď vás bolo len pár, iba hŕs­t­ka, boli ste v nej cudzin­cami

Bible21

19 Při­tom vás teh­dy bylo jen trochu, byli jste tam jen hrstkou cizin­ců.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček