Ekumenický1. Kronická16,21

1. Kronická 16:21

nedovolil, aby ich nie­kto utláčal, pre nich aj kráľom hrozil:


Verš v kontexte

20 a putovali od národa k národu, od jed­ného kráľov­stva k inému ľudu, 21 nedovolil, aby ich nie­kto utláčal, pre nich aj kráľom hrozil: 22 Nedotýkaj­te sa mojich po­mazaných, ne­ub­ližuj­te mojim prorokom!

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

21 Nedal ni­komu, aby im ublížil, a kar­hal pre nich i kráľov

Evanjelický

21 ni­komu nedovolil utláčať ich, aj kráľov pre nich po­kar­hal:

Ekumenický

21 nedovolil, aby ich nie­kto utláčal, pre nich aj kráľom hrozil:

Bible21

21 niko­ho nene­chal jim ublížit. I krále kvů­li nim va­roval:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček