Ekumenický1. Kronická1,43

1. Kronická 1:43

Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku, prv než mali kráľa Iz­raeliti: Bela, syn Beórov. Jeho síd­lo sa volalo Din­hába.


Verš v kontexte

42 Écerovi synovia: Bil­hán, Zaaván a Jaakán. Díšonovi synovia: Úc a Arán. 43 Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku, prv než mali kráľa Iz­raeliti: Bela, syn Beórov. Jeho síd­lo sa volalo Din­hába. 44 Po Belo­vej smr­ti kraľoval Zerachov syn Jóbab z Bocry.

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

43 A toto boli kráľovia, ktorí kraľovali v zemi Edomovej, prv ako kraľoval kráľ synov Iz­raelových: Béla, syn Be­orov. A meno jeho mes­ta bolo Din­haba.

Evanjelický

43 Toto sú králi, ktorí vlád­li v Edóm­sku skôr, ako vládol nad Iz­rael­cami kráľ: Bela, syn Beórov. Jeho mes­to sa volalo Din­hába.

Ekumenický

43 Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku, prv než mali kráľa Iz­raeliti: Bela, syn Beórov. Jeho síd­lo sa volalo Din­hába.

Bible21

43 Toto jsou králové, kteří vlád­li v edom­ské zemi před­tím, než synům Iz­rae­le vlá­dl král: Bela, syn Be­orův, a jeho město se jmenovalo Dinha­ba.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček