Bible211. Letopisů1,43

1. Letopisů 1:43

Toto jsou králové, kteří vlád­li v edom­ské zemi před­tím, než synům Iz­rae­le vlá­dl král: Bela, syn Be­orův, a jeho město se jmenovalo Dinha­ba.


Verš v kontexte

42 Synové Ece­rovi: Bi­lhan, Za­van, Jakan. Synové Dišanovi: Úc a Aran. 43 Toto jsou králové, kteří vlád­li v edom­ské zemi před­tím, než synům Iz­rae­le vlá­dl král: Bela, syn Be­orův, a jeho město se jmenovalo Dinha­ba. 44 Když zemřel Be­la, kraloval na jeho místě Jo­bab, syn Ze­rachův z Bo­s­ry.

späť na 1. Letopisů, 1

Príbuzné preklady Roháček

43 A toto boli kráľovia, ktorí kraľovali v zemi Edomovej, prv ako kraľoval kráľ synov Iz­raelových: Béla, syn Be­orov. A meno jeho mes­ta bolo Din­haba.

Evanjelický

43 Toto sú králi, ktorí vlád­li v Edóm­sku skôr, ako vládol nad Iz­rael­cami kráľ: Bela, syn Beórov. Jeho mes­to sa volalo Din­hába.

Ekumenický

43 Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku, prv než mali kráľa Iz­raeliti: Bela, syn Beórov. Jeho síd­lo sa volalo Din­hába.

Bible21

43 Toto jsou králové, kteří vlád­li v edom­ské zemi před­tím, než synům Iz­rae­le vlá­dl král: Bela, syn Be­orův, a jeho město se jmenovalo Dinha­ba.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček