Roháček1. Kronická1,43

1. Kronická 1:43

A toto boli kráľovia, ktorí kraľovali v zemi Edomovej, prv ako kraľoval kráľ synov Iz­raelových: Béla, syn Be­orov. A meno jeho mes­ta bolo Din­haba.


Verš v kontexte

42 Synovia Écerovi: Bil­hán, Za­ván a Jakan. Synovia Díšonovi: Úc a Arán. 43 A toto boli kráľovia, ktorí kraľovali v zemi Edomovej, prv ako kraľoval kráľ synov Iz­raelových: Béla, syn Be­orov. A meno jeho mes­ta bolo Din­haba. 44 A keď zo­mrel Béla, kraľoval mies­to neho Jobáb, syn Zérachov, z Boc­ry.

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

43 A toto boli kráľovia, ktorí kraľovali v zemi Edomovej, prv ako kraľoval kráľ synov Iz­raelových: Béla, syn Be­orov. A meno jeho mes­ta bolo Din­haba.

Evanjelický

43 Toto sú králi, ktorí vlád­li v Edóm­sku skôr, ako vládol nad Iz­rael­cami kráľ: Bela, syn Beórov. Jeho mes­to sa volalo Din­hába.

Ekumenický

43 Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku, prv než mali kráľa Iz­raeliti: Bela, syn Beórov. Jeho síd­lo sa volalo Din­hába.

Bible21

43 Toto jsou králové, kteří vlád­li v edom­ské zemi před­tím, než synům Iz­rae­le vlá­dl král: Bela, syn Be­orův, a jeho město se jmenovalo Dinha­ba.