Ekumenický1. Kronická1,44

1. Kronická 1:44

Po Belo­vej smr­ti kraľoval Zerachov syn Jóbab z Bocry.


Verš v kontexte

43 Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku, prv než mali kráľa Iz­raeliti: Bela, syn Beórov. Jeho síd­lo sa volalo Din­hába. 44 Po Belo­vej smr­ti kraľoval Zerachov syn Jóbab z Bocry. 45 Po Jóbabovej smr­ti kraľoval Chušám z Témanska.

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

44 A keď zo­mrel Béla, kraľoval mies­to neho Jobáb, syn Zérachov, z Boc­ry.

Evanjelický

44 Keď zo­mrel Bela, kráľom mies­to neho sa stal Jóbáb, syn Zerachov, z Boc­ry.

Ekumenický

44 Po Belo­vej smr­ti kraľoval Zerachov syn Jóbab z Bocry.

Bible21

44 Když zemřel Be­la, kraloval na jeho místě Jo­bab, syn Ze­rachův z Bo­s­ry.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček