Ekumenický1. Kráľov7,20

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:20

Na oboch hlaviciach stĺpov zhora po­zdĺž vy­dutiny, ktorá vy­čnievala po pletenec, bolo dve­sto granátových jabĺk zoradených do kruhu. To platí aj pre druhú hlavicu.


Verš v kontexte

19 Hlavice na vr­chu stĺpov pred pred­sieňou mali tvar ľalie a veľkosť štyri lak­te. 20 Na oboch hlaviciach stĺpov zhora po­zdĺž vy­dutiny, ktorá vy­čnievala po pletenec, bolo dve­sto granátových jabĺk zoradených do kruhu. To platí aj pre druhú hlavicu. 21 Stĺpy po­stavil ku chrámovej pred­sieni. Po­stavil stĺp na južnú stranu a dal mu meno Jákin. Po­tom po­stavil stĺp na sever­nú stranu a na­zval ho Bóaz.

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

20 Také boly makovice na oboch stĺpoch, aj hore pri vy­puk­line, ktorá bola za pletivom. A zrnatých jabĺk bolo dve­sto, up­ravených v rady do­okola, na makovici, na jed­nej i na druhej.

Evanjelický

20 A do­okola v dvoch radoch bolo dve­sto granátových jabĺk zhora i zdola na mriežkovaní, ktoré sa tiah­lo okolo dutiny hlavice, na každej hlavici oboch stĺpov.

Ekumenický

20 Na oboch hlaviciach stĺpov zhora po­zdĺž vy­dutiny, ktorá vy­čnievala po pletenec, bolo dve­sto granátových jabĺk zoradených do kruhu. To platí aj pre druhú hlavicu.

Bible21

20 Na hlavicích obou sloupů byly na­hoře pod vy­dutím k mřížování připevně­ny řa­dy granátových jablek. Těch bylo ko­lem obou hlavic do­hro­ma­dy dvě stě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček