Ekumenický1. Kráľov7,21

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:21

Stĺpy po­stavil ku chrámovej pred­sieni. Po­stavil stĺp na južnú stranu a dal mu meno Jákin. Po­tom po­stavil stĺp na sever­nú stranu a na­zval ho Bóaz.


Verš v kontexte

20 Na oboch hlaviciach stĺpov zhora po­zdĺž vy­dutiny, ktorá vy­čnievala po pletenec, bolo dve­sto granátových jabĺk zoradených do kruhu. To platí aj pre druhú hlavicu. 21 Stĺpy po­stavil ku chrámovej pred­sieni. Po­stavil stĺp na južnú stranu a dal mu meno Jákin. Po­tom po­stavil stĺp na sever­nú stranu a na­zval ho Bóaz. 22 Stĺpy mali na vr­chole tvar ľalie. Tým bola do­končená práca na stĺpoch.

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

21 A po­stavil stĺpy sieni chrámu. A keď po­stavil pravý stĺp, na­zval jeho meno Jachín. A keď po­stavil ľavý stĺp, na­zval jeho meno Bo­az.

Evanjelický

21 Stĺpy po­stavil ku chrámovej pred­sieni. Jeden stĺp po­stavil na južnú stranu a dal mu meno Jáchín. Keď po­stavil stĺp na sever­nú stranu, dal mu meno Bóaz.

Ekumenický

21 Stĺpy po­stavil ku chrámovej pred­sieni. Po­stavil stĺp na južnú stranu a dal mu meno Jákin. Po­tom po­stavil stĺp na sever­nú stranu a na­zval ho Bóaz.

Bible21

21 Slou­py po­stavil v chrá­mové před­síni. Je­den sloup vztyčil vpravo a druhý vle­vo a po­jmenoval je Jachin, Opo­ra, a Boáz, Po­si­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček