Ekumenický1. Kráľov7,19

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:19

Hlavice na vr­chu stĺpov pred pred­sieňou mali tvar ľalie a veľkosť štyri lak­te.


Verš v kontexte

18 Ďalej zhotovil granátové ja­bl­ká, a to dva rady vôkol každého pleten­ca, ktoré mali za­krývať hlavice na vr­chole stĺpov. To is­té urobil aj na druhej hlavici. 19 Hlavice na vr­chu stĺpov pred pred­sieňou mali tvar ľalie a veľkosť štyri lak­te. 20 Na oboch hlaviciach stĺpov zhora po­zdĺž vy­dutiny, ktorá vy­čnievala po pletenec, bolo dve­sto granátových jabĺk zoradených do kruhu. To platí aj pre druhú hlavicu.

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

19 A makovice, ktoré boly hore na stĺpoch, čo do práce boly podoby ľalií, v sieni, na štyri lak­te.

Evanjelický

19 Hlavice na­vrchu stĺpov v pred­sieni mali ľali­ovitú podobu a boli št­vor­lakťové.

Ekumenický

19 Hlavice na vr­chu stĺpov pred pred­sieňou mali tvar ľalie a veľkosť štyri lak­te.

Bible21

19 Hlavice na vr­cho­lu sloupů sto­jících v před­síni měly tvar li­lií o roz­mě­ru čtyř lok­tů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček