Ekumenický1. Korintským5,7

1. Korintským 5:7

Vy­čis­tite starý kvas, aby ste boli novým ces­tom, keďže ste nek­vaseným chlebom; veď Kris­tus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný.


Verš v kontexte

6 To, čím sa chválite, nie je dob­ré. Ne­viete az­da, že trocha kvasu pre­kvasí celé ces­to? 7 Vy­čis­tite starý kvas, aby ste boli novým ces­tom, keďže ste nek­vaseným chlebom; veď Kris­tus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. 8 Sláv­me teda sviat­ky nie so starým kvasom ani s kvasom zla a nešľachet­nos­ti, ale s nekvaseným chlebom čis­toty a prav­dy.

späť na 1. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 Vy­čis­tite starý kvas, aby ste boli novým ces­tom, tak ako ste ne­na­kvasení. Lebo veď i náš veľkonočný Baránok je za­bitý za nás, Kris­tus.

Evanjelický

7 Vy­čis­tite starý kvas, aby ste boli novým ces­tom, veď ste ne­na­kvasení, lebo aj náš veľkonočný Baránok, Kris­tus, bol [za nás] obetovaný.

Ekumenický

7 Vy­čis­tite starý kvas, aby ste boli novým ces­tom, keďže ste nek­vaseným chlebom; veď Kris­tus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný.

Bible21

7 Zbav­te se starého kva­su, abys­te byli novým, ne­kvašeným těs­tem. Vž­dyť Kri­stus, náš ve­liko­noční Beránek, byl již obětován!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček