Ekumenický1. Korintským16,18

1. Korintským 16:18

Tak po­tešili môj­ho i vášho ducha. Takých si teda vážte.


Verš v kontexte

17 Teším sa Štefanasov­mu, For­tunátov­mu i Achaj­kov­mu príchodu, že mi na­hradili vašu ne­prítom­nosť. 18 Tak po­tešili môj­ho i vášho ducha. Takých si teda vážte. 19 Po­zdravujú vás cir­kvi Ázie. Po­zdravujú vás mnohok­rát v Pánovi Ak­vila a Pri­ska, aj spoločen­stvo cir­kvi v ich dome.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo os­viežili môj­ho ducha i vášho. Nuž tedy znaj­te takých.

Evanjelický

18 Veď po­tešili ducha môj­ho i vášho. Nuž, vážte si takých­to!

Ekumenický

18 Tak po­tešili môj­ho i vášho ducha. Takých si teda vážte.

Bible21

18 Občer­st­vi­li mě na du­chu a jis­tě i vás. Ta­kových li­dí si važ­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček