Roháček1. Korintským16,18

1. Korintským 16:18

Lebo os­viežili môj­ho ducha i vášho. Nuž tedy znaj­te takých.


Verš v kontexte

17 A radujem sa príchodu Štefana a For­tunáta a Achaj­ského, lebo to, čo ste mi vy chýbali, oni na­hradili. 18 Lebo os­viežili môj­ho ducha i vášho. Nuž tedy znaj­te takých. 19 Po­zdravujú vás sbory v Ázii. Mnoho ráz vás po­zdravujú v Pánovi Ak­vila a Pri­scil­la i so sborom, k­torý je v ich dome.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo os­viežili môj­ho ducha i vášho. Nuž tedy znaj­te takých.

Evanjelický

18 Veď po­tešili ducha môj­ho i vášho. Nuž, vážte si takých­to!

Ekumenický

18 Tak po­tešili môj­ho i vášho ducha. Takých si teda vážte.

Bible21

18 Občer­st­vi­li mě na du­chu a jis­tě i vás. Ta­kových li­dí si važ­te.