Ekumenický1. Korintským16,17

1. Korintským 16:17

Teším sa Štefanasov­mu, For­tunátov­mu i Achaj­kov­mu príchodu, že mi na­hradili vašu ne­prítom­nosť.


Verš v kontexte

16 ochot­ne sa im i každému, kto spolu­pracuje a usilov­ne slúži, aj vy pod­riaďte. 17 Teším sa Štefanasov­mu, For­tunátov­mu i Achaj­kov­mu príchodu, že mi na­hradili vašu ne­prítom­nosť. 18 Tak po­tešili môj­ho i vášho ducha. Takých si teda vážte.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

17 A radujem sa príchodu Štefana a For­tunáta a Achaj­ského, lebo to, čo ste mi vy chýbali, oni na­hradili.

Evanjelický

17 Teším sa, že prišli Štefan, For­tunatos a Achai­kos, lebo na­hradili mi vašu ne­prítom­nosť.

Ekumenický

17 Teším sa Štefanasov­mu, For­tunátov­mu i Achaj­kov­mu príchodu, že mi na­hradili vašu ne­prítom­nosť.

Bible21

17 Mám ve­likou ra­dost, že do­razil Štěpán, For­tu­nát a Achaikos, pro­tože mi vy­na­hra­di­li vaši ne­přítom­nost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček